radio

รับฟังวิทยุออนไลน์

มีปัญหาการรับฟังที่นี่   

 winamp     chrome      safari     apple 

 

Untitled-1

      บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย RVS RADIO 103.50 MHz คลื่น วิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลื่น 103.75 MHz และคลื่นมารีย์เรดิโอ 105 MHz เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการออกอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร โดยเนื้อหาของการประชุมในครั้งนี้มีคราว ๆ ดังนี้


1. เรื่องการโฆษณา เนื่องจากวิทยุของเราจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ วิทยุสาธารณะ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน และสาธารณชน จึงไม่มีการโฆษณา แต่สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับหน่วยงานได้
2. เพื่อเป็นการติดตามการใช้กฎหมายจากภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินกิจการของสถานีวิทยุเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
3. การร่วมออกอากาศ Share Link ทั้ง 3 สถานีเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะ
4. ร่วมกันนำภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมให้ความรู้แก่สาธารณะ เพื่อเตรียมบันทึกเสียงออกอากาศ ทั้ง 3 สถานี ตามคำสั่งสอนของพระศาสนจักร
5. การเปิดเพลงก็ให้เป็นการเปิดเพลงทางคริสตศาสนา
6. การนัดการประชุมสัญจร ตามสถานีวิทยุต่าง ๆ โดยลำดับต่อไปจะร่วมเดินทางไปประชุมที่ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พรัอมกับมีการบันทึกผลการดำเนินงาน รายงานให้สภาสังฆราช แห่งประเทศไทยทราบในลำดับต่อไป
ประชุมวิทยุกระจายเสียงในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา " บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ได้เชิญเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของสังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย

 

   

   

ห้องภาพกิจกรรม

album

Mini radio player

Loading radio ...

สถานีวิทยุในเครือ

msradiorvs10320120725111014

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Visitors Counter

45117
TodayToday6
This_MonthThis_Month95
All_DaysAll_Days45117