โรงเรียนในเครือสังฆมลฑลนครราชสีมา

โรงเรียนในเครื่องสังฆมณฑลนครราชสีมา ประกอบไปด้วย 3 จังหวัด  จังหวัดนครราชสีมา    จังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัดบุรีรัมย์

 

โรงเรีนมารีย์วิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม

http://www.mrv.ac.th

 

โรงเรีนมารีย์รักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mrr.ac.th

 

โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

http://www.rvs.ac.th

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mbac.ac.th

 

โรงเรีเซนต์โยแซฟศึกษา

อำเภอสี่คิ้ว   จังหวัดนครราชสีม

http://wwwstjosephsubanhan.blogspot.com

 

โรงเรีเทเรซาอุปถัมภ์

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.theresa.ac.th

 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

http://muc.ac.th

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mbac.ac.th

 

โรงเรีนมารดาวนารักษ์

อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.md.ac.th

 

โรงเรีมารีพิทักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mpt.ac.th

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.swnr.ac.th

 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.ms.ac.th