Index of /web-2020/doc/2564/performance/1

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]01-สรุปรายงานแผนงานการเรียนการสอน.pdf2022-06-01 02:59 33M 
[  ]02-สรุปรายงานแผนงานหลักสูตร.pdf2022-06-01 02:59 43M 
[  ]03-สรุปรายงานการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิด-19.pdf2022-06-01 02:59 53M 
[  ]04-สรุปรายงานแผนงานนิเทศการเรียนการสอน.pdf2022-06-01 02:00 77M 
[  ]05-สรุปงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf2022-06-01 02:59 19M 
[  ]06-สรุปแผนงานวิจัยในชั้นเรียน.pdf2022-06-01 02:59 24M 
[  ]07-สรุปรายงานโครงการเรียนซ่อมเสริม.pdf2022-06-01 01:39 18M 
[  ]08-สรุปงานห้องสมุด.pdf2022-06-01 01:41 18M 
[  ]09-สรุปรายงานแผนงานวัดผลและงานทะเบียน.pdf2022-06-01 01:49 26M 
[  ]10-สรุปรายงานการเข้าค่ายลูกเสือม.1-3.pdf2022-06-01 01:55 41M 
[  ]11-สรุปกิจกรรมปัจฉิมนเทศ-ชั้นม.3.pdf2022-06-01 01:28 19M 
[  ]12-สรุปงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์.pdf2022-06-01 01:29 16M 
[  ]13-สรุปงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf2022-06-01 01:30 14M 
[  ]14-สรุปรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.pdf2022-06-01 01:20 18M 
[  ]15-สรุปรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ.pdf2022-05-31 03:50 7.2M 
[  ]16-สรุปงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.pdf2022-06-01 01:16 20M 
[  ]17-สรุปรายงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา.pdf2022-05-31 03:56 6.1M 
[  ]18-สรุปรายงานกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ.pdf2022-05-31 03:46 9.8M 
[  ]19-สรุปงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ.pdf2022-05-31 03:22 12M 
[  ]20-สรุปรายงานแผนงานสื่อและนวัตกรรม.pdf2022-06-01 02:04 88M 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at ms.ac.th Port 80