โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ "รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง"
Slider

 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2558 , ปี 2562

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี 2560

line

board5

1fr

2sister1

3siater2

socialmedia

 

vdo channel

 

news1

361662226 672805258226494 6969411911075347876 n

 358489093 668973125276374 6091806075304161741 n

 

358115393 667922842048069 6512855664533946882 n

news

 

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา

โรงเรียนมารีย์วิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mrv.ac.th

โรงเรียนมารีย์รักษ์

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีม

http://www.mrr.ac.th

โรงเรียนเซต์โยเซฟศึกษา

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.stjosephsubanhan.blogspot.com

โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.theresa.ac.th

โรงเรียนมารดาวนารักษ์

อำเภอปะคำ จังหวัดบุีรัมย์

http://www.md.ac.th

โรงเรียนมารีพิทักษ์

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.mpt.ac.th

         โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.rvs.ac.th

MBAC

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.mbac.ac.th

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

http://muc.ac.th

มารีย์แก้งคร้อ

อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

http://www.mาา.ac.th

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

http://www.swnr.ac.th

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.ms.ac.th

lms

lms 02  lms 01

lms 03  lms 04

lms 05  lms 06

lms 076  lms 08